Giới thiệu bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

Phần chữ Hán trong hình là của bản khắc gổ năm 1697 – năm Chính Hòa thứ 18

Một dân tộc có nền văn hóa lâu đời bao giờ cũng trọng thị, giữ gìn, coi như thiêng liêng những di tích của nó, đặc biệt là dấu tích của những sự nghiệp anh hùng và vinh quang của ông cha, nòi giống; những gì nhắc lại những kỳ công của các bậc tiền bối trong cuộc đấu tranh vì tự do, độc lập, vì đời sống ấm no, hạnh phúc của các thế hệ đã qua.

Về phương diện ấy, những cái gọi là “di sản văn hóa”, tuy thuộc về quá khứ của một dĩ vảng không bao giờ trở lại, nhưng nó vẫn sống, bởi vì những cái chúng ta làm hôm nay, trong đời sống vật chất cũng như trong đời sống tinh thần, là tiếp tục cái hôm qua.

Trong các loại di sản văn hóa của dân tộc, hiện nay chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến các loại sách cổ về đất nước và con người, về văn hóa, xã hội, nhất là về lịch sử nước ta.

Có sự mâu thuẫn lạ đời này: là dân tộc chúng ta có một lịch sử lâu đời với một nền văn hóa độc đáo mà dân chúng ta từ bao đời, với bàn tay và khối óc của mình, đã tự xây dựng lấy, nhưng chỉ cách đây tám, chín trăm năm, mới có người Việt viết về lịch sử đất nước mình. Còn trước đó, trong các sách của người Tàu viết, chỉ thỉnh thoảng họ mới nói đến cái đất nước của một dân tộc “man di” gọi là Giao Chỉ, một mảnh đất hầu như hoang vu, con người còn sống sơ khai, cần phải được “thiên triều”… giáo hóa!

Vì thế mà trong suốt cả một thời gian lịch sử rất dài – hai, ba nghìn năm, dân tộc Việt Nam phải liên tục tranh đấu chống họa xâm lăng của nước ngoài. Chính trong cuộc đấu tranh đầy hy sinh gian khổ, nhưng anh hùng bất khuất ấy mà dân tộc chúng ta xây dựng và phát triển nền văn hóa độc đáo và xán lạn của mình, tiêu biểu là nền văn hóa Đại Việt thời Lý, Trần, Lê.

Cho nên rất dễ hiểu, cách đây tám, chín trăm năm, khi lịch sử nước ta đi vào kỷ nguyên Đại Việt, xuất hiện những nhà sử học lớn như Lê Văn Hưu, Ngô Sĩ Liên…

Đối với thời kỳ lừng danh như thời Đại Việt, nó là cả một bản anh hùng ca, cái gì có liên quan đến nó, dẫu là một câu, một dòng chữ tự tay nhân vật đã sống, hoặc đã chứng kiến những giờ phút huy hoàng viết ra, mà chúng ta được đọc hay được nghe, đều là tiếng nói thân thiết từ ngàn xưa vọng lại, làm rung động tâm hồn của chúng ta biết bao!

Bản đồ nước Đại Nam (大 南 ー 統 全 圖 Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ) được vẽ năm 1834 với chú thích bằng chữ Hán – Quốc Sư Quán triều Nguyễn thế kỷ XIX ấn hành, Phan Huy Chú công bố năm 1838; P.A. Lapicque công bố năm 1929, “Sách Trắng” về Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam Cộng Hòa công bố năm 1975.

Cho nên, việc đáng mừng là chúng ta đã tìm lại được bản in xưa nhất của bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Đó là bản in theo ván khắc năm Chính Hòa thứ 18 – tức năm 1697 – mà trước đây tưởng như không hy vọng tìm thấy. Còn những bản in chúng ta vẫn thường dùng là những bản in sau đó, vào đời Nguyễn.

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là một thành tựu của nền văn hóa Đại Việt. Nó là một công trình biên soạn lịch sử đồ sộ của nhiều nhà sử học nổi tiếng của nước ta, từ Lê Văn Hưu đời Trần, qua Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, đến Phạm Công Trứ, Lê Hy đời Lê…

Bộ Quốc Sử được đặt cơ sở đầu tiên với Đại Việt Sử Ký Toàn Thư 30 quyền của Lê Văn Hưu, viết xong năm 1272, trong thời kỳ chiến đấu oanh liệt chống quân xâm lược Mông-Nguyên. Nó được tiếp tục với Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên thế kỷ XV, trong giai đoạn phát triển cao nhất của nền văn hóa Đại Việt, giai đoạn của Vũ công chống Minh, của Đại Cáo Bình Ngô, của chủ nghĩa yêu nước hoàn bị và tiến bộ của Nguyễn Trãi. Nó được hoàn thành và công bố năm 1697, biên chép lịch sử dân tộc từ buổi đầu dựng nước cho đến năm 1675.

Một công trình sử học được xây dựng trong bối cảnh lịch sử như thế hẳn mang hơi thở của thời đại, phản ánh được tương đối chính xác và đầy đủ thực tế hào hùng của đất nước. Và điều chắc chắn, nó là kho tư liệu phong phú không những cần thiết cho ngành sử học mà còn giúp ích cho nhiều ngành khoa học xã hội khác nữa.

Thư Viện GĐPT với ước vọng không chỉ sưu tầm, gìn giữ những tài liệu Phật Giáo và Gia Đình Phật Tử, thông thường và quý giá; mới và cũ; trong các tủ sách im lìm và tản mạn trên mạng lưới điện toán toàn cầu sôi động, mà còn cao vọng được làm người lượm lặt, cóp nhặt những gì còn lại thuộc quốc hồn quốc túy dân tộc Việt hầu góp phần với những người có lòng gìn giữ lại, lưu trữ lại những di sản quý báu ấy cho đàn hậu bối. Với tấm lòng ấy, thiết nghĩ bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là một di sản vô giá của văn hóa dân tộc, Thư Viện GĐPT xin trân trọng giới thiệu để bạn đọc cùng đọc lại…

BAN BIÊN TẬP THƯ VIỆN GĐPT
https://thuviengdpt.info

Xem Tác giả – Tác phẩm…
Đọc nội dung ĐVSKTT…