Hội nghị Huynh Trưởng cấp Tín GĐPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 

Nhận định rằng tình hình sinh hoạt của GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu càng ngày càng có chiều hướng phát triển, tổ chức GĐPT tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh. Muốn duy trì sự phát triển và đáp ứng được sự tăng trưởng của GĐPT tỉnh nhà trong giai đoạn hiện tại đòi hỏi một thành phần Huynh Trưởng cốt cán phải đủ năng lực và trí lực để điều hành. Bên cạnh đó nhằm nâng cao nhận thức của Huynh Trưởng  cấp Tín trong vai trò là người Huynh Trưởng đang nắm giử các trọng trách tại đơn vị cũng như tại BHD tỉnh đối với sự thịnh suy của GĐPT tỉnh nhà trong giai đoạn hiện tại, đồng thời chấn chỉnh lại vấn đề quản trị Huynh Trưởng và tăng cường tính hiệu quả của sinh hoạt Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Tín.

Vào lúc 8 giờ ngày 19.10.2014 tại chùa Thiên Quang, Ban Hướng Dẫn tỉnh, Ủy Ban Quản Trị Huynh Trưởng tỉnh đã tổ chức hội nghị Huynh Trưởng cấp Tín để cùng nhau thảo luận những vấn đề nêu trên.

Đến tham dự hội nghị có anh Trưởng Ban Hướng Dẫn tỉnh, quý anh chị Huynh Trưởng cấp Tấn và sự hiện diện của 38/48 Huynh Trưởng cấp Tín.

Chủ Tọa Danh Dự hội nghị: Anh Tâm Chế – Trưởng Ban Hướng Dẫn kiêm Chủ Tịch Ủy Ban Quản Trị Huynh Trưởng tỉnh, anh Thiện Thọ – Ủy Viên Nghiên Huấn Ban Hướng Dẫn.

Chủ Tọa Điều Hành hội nghị: Anh Không Tùy – Ủy Viên Nội Vụ, anh Tuệ Hòa – Ủy Viên Tổ Kiểm, anh Tâm Sáng, anh Tâm Trí, anh Đức Quang – Chủ Tịch Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Tín.

Sau phần nghi lễ khai mạc, hội nghị đã nghe báo cáo của Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Tín về tình hình sinh hoạt, tu học của Huynh Trưởng cấp Tín trong thời gian qua. Anh Không Tùy báo cáo về đề tài “Nâng cao nhận thức của Huynh Trưởng cấp Tín đối với thịnh suy của GĐPT tỉnh nhà trong giai đoạn hiện tại”.

Tiếp đó là các tham luận của Huynh Trưởng cấp Tín và phần thảo luận, kiểm điểm tự thân và bàn các giải pháp để nâng cao nhận thức của Huynh Trưởng cấp Tín cũng như thảo luận các giải pháp để quản trị Huynh Trưởng và kế hoạch sinh hoạt Cấp có hiệu quả trong thời gian sắp tới.

Hội nghị đã tích cực làm việc suốt một ngày và thông qua một quyết nghị định hướng hành hoạt cho Huynh Trưởng cấp Tín trong thời gian sắp tới. Hội nghị bế mạc viên thành hồi 18g00 cùng ngày.

Dưới đây là toàn văn đề tải thảo luận tại hội nghị:

 

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN
TẠI HỘI NGHỊ HUYNH TRƯỞNG CẤP TÍN GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU

(Tổ chức ngày 19.10.2014 tại chùa Thiên Quang, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu)

Đề tài: Nâng cao nhận thức của Huynh Trưởng cấp Tín đối với sự thịnh suy của GĐPT tỉnh nhà trong giai đoạn hiện tại.

A/ DẪN NHẬP:

Từ những ngày đầu sơ khai thành lập GĐPT cách đây 50 năm của tỉnh Phước Tuy cũ, tiền thân của GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu hiện nay, được nhen nhóm bởi một ít Huynh Trưởng với một vài đơn vị sinh hoạt lẻ tẻ; đến nay trãi qua bao nhiêu thăng trầm biến đổi của thời cuộc, chịu nhiều sóng gió và chướng duyên khảo đảo, cho đến hôm nay toàn tỉnh chúng ta đã có 30 đơn vị GĐPT đang sinh hoạt. Hầu hết các đơn vị đều tập trung ở hai huyện Xuyên Mộc và Châu Đức, một số ít đơn vị ở huyện Tân Thành và thành phố Vũng Tàu. Số lượng Huynh Trưởng và Đoàn Sinh sinh hoạt hiện nay đã có trên 300 Huynh Trưởng và gần 2.000 Đoàn Sinh đã minh họa cho thấy sự trưởng thành và phát triển của GĐPT tỉnh nhà.

Tuy nhiên, tình hình sinh hoạt của các đơn vị hiện nay bên cạnh những thuận lợi còn tồn tại một số khó khăn, chướng ngại từ nội tại và ngoại tại. Xin được nêu ra một số nét tổng quát sau đây:

B/ NỘI DUNG:

I. THUẬN LỢI:

– So với tình hình chung của Gia Đình Phật Tử Việt Nam thì GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu hiện tại có những thuận lợi rất lớn là được Chư Tôn Đức trong Ban Cố Vấn Giáo Hạnh luôn quan tâm dìu dắt, hướng dẫn trong tu học và định hướng trong mọi hoạt động.

– Hiện tại chúng ta đang có một Ban Hướng Dẫn tỉnh nổ lực hết mình để phát triển tổ chức và thăng tiến tu học cho Huynh Trưởng và Đoàn Sinh. Các Huynh Trưởng đang giử trọng trách tại các đơn vị đa số có ý thức trách nhiệm và bổn phận của người Huynh Trưởng trong sự tồn vong và thịnh suy đối với đơn vị và tổ chức.

– Về mặt đối ngoại, hiện tại có chiều hướng thuận lợi, các hoạt động của GĐPT tổ chức được thành tựu ít có chướng ngại từ bên ngoài.

II. KHÓ KHĂN:

– Một số ít đơn vị đang gặp phải nhiều chướng duyên như chưa nhận được sự ủng hộ từ Thầy, Cô trụ trì hay Ban Hộ Tự. Mối quan hệ của các đơn vị đó với Thầy, Cô trụ trì và Ban Hộ Tự không có sự dung thông nên trong các sinh hoạt của GĐPT sở tại thường gặp nhiều trở ngại. Bên cạnh đó có một vài đơn vị mới thành lập, lực lượng Huynh Trưởng thiếu và yếu, sinh hoạt chưa có nề nếp.

– Một số đơn vị thiếu Huynh Trưởng hoặc dù có Huynh Trưởng nhưng ý thức trách nhiệm đối với đơn vị chưa cao nên không gắn bó với đơn vị, tham gia sinh hoạt không nhiệt tâm hoặc thờ ơ với trách nhiệm Huynh Trưởng, hoặc không trực tiếp tham gia tại hàng nên không phát triển đơn vị được.

– Một bộ phận Huynh Trưởng chưa có ý thức trách nhiệm và bổn phận đối với tổ chức, xem nhẹ vấn đề tu học để thăng tiến tự thân và phụng sự lý tưởng, giáo dục đàn em; hoặc không chịu thúc liễm thân tâm, nghiêm trì giới luật, rèn luyện tác phong, đạo đức, thực hiện thân giáo trong đời sống thường ngày để nêu gương tốt cho đàn em noi theo và tạo uy tín đối với công chúng, từ đó ảnh hưởng không ít đến sự phát triển của tổ chức.

III/ NHẬN ĐỊNH VỀ TÌNH HÌNH SINH HOẠT CỦA HUYNH TRƯỞNG CẤP TÍN TỈNH NHÀ HIỆN NAY:

Hiện nay GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu chúng ta đang có 48 Huynh Trưởng cấp Tín rải đều trên các đơn vị trong tỉnh, chỉ có một vài đơn vị hiện không có Huynh Trưởng cấp Tín nhưng cũng có đơn vị có đến 2, 3 Huynh Trưởng cấp Tín. Tại Ban Hướng Dẫn số đông các Ủy Viên cũng đều là Huynh Trưởng cấp Tín. 48 Huynh Trưởng cấp Tín trong tổng số 30 đơn vị GĐPT là một con số tương đối, không thể nói là ít được.

Số Huynh Trưởng cấp Tín đang là Ủy Viên Ban Hướng Dẫn hoặc là Gia Trưởng, Liên Đoàn Trưởng tại đơn vị cũng chiếm số đông. Như vậy xét trên số lượng Huynh Trưởng cấp Tín, chúng ta thấy phần nào yên tâm cho sự phát triển của tổ chức. Tuy nhiên về chất lượng thì chúng ta còn phải thao thức nhiều. Chúng ta thấy bên cạnh số đông Huynh Trưởng cấp Tín ý thức được vai trò trách nhiệm và bổn phận của mình đối với đơn vị và tô chức, hăng say hoạt động, cống hiến nhiều cho GĐPT, không quản ngại khó khăn về đời sống kinh tế gia đình, những chướng ngại tác động từ gia đình cá nhân và xã hội, để trung kiên với tổ chức; còn có một số ít Huynh Trưởng cấp Tín không ý thức được vai trò trách nhiệm và bổn phận, thờ ơ với sự tồn vong, thịnh suy của tổ chức nên rất hạn chế trong vấn đề thực hiện chức năng và bổn phận của mình. Số Huynh Trưởng này tuy ít nhưng ảnh hưởng và tác động không tốt đến mọi hoạt động của tổ chức thì không nhỏ.

Vì chủ đề của buổi hội thảo này là nâng cao nhận thức của hàng Huynh Trưởng cấp Tín đối với tổ chức nên ở đây chúng ta không tán dương, xưng tụng những gì mà Huynh Trưởng cấp Tín đã cống hiến, mà ở đây chúng ta chỉ nêu lên những điều chưa tích cực của từng trường hợp để có hướng khắc phục.

Vừa qua Ủy Ban Quản Trị Huynh Trưởng tỉnh đã đề nghị Ban Huynh Trưởng của các đơn vị đánh giá một cách trung thực tình hình hoạt động của Huynh Trưởng có cấp đang sinh hoạt và đã nhận được những phản hồi từ các đơn vị cho thấy nhiều tín hiệu không khả quan cho lắm. Nhận định từ thực tế khách quan, chúng tôi xin nêu lên một số nguyên nhân khiến cho một số Huynh Trưởng cấp Tín không thực hiện đúng chức năng của mình như sau:

– Một số Huynh Trưởng vì tuổi cao sức yếu hoặc thân bệnh nên mặc dù các anh chị rất muốn cống hiến cho tổ chức nhưng “lực bất tòng tâm” không thể thực hiện được.

– Một số Huynh Trưởng vì nhiều lý do hoặc hoàn cảnh khác nhau nên mặc dầu còn ở tại địa phương nhưng không trực tiếp tham gia sinh hoạt.

– Một số Huynh Trưởng mặc dầu còn đang sinh hoạt tại hàng nhưng không thể hiện được bổn phận, trách nhiệm của người Huynh Trưởng cấp Tín, không gắn bó với tổ chức, không phát tâm thọ nhận những trọng trách mà tổ chức giao phó, hoặc có nhận lãnh nhưng không hoàn thành nhiệm vụ, thờ ơ với các Phật sự chung, ít quan tâm tới sự thịnh suy của GĐPT tỉnh nhà.

– Một số Huynh Trưởng sống giải đãi, không thúc liễm thân tâm, phát nguyện tu trì, trau dồi tác phong đạo đức, hoàn thiện nhân cách, thể hiện thân giáo để làm gương cho các em noi theo.

IV/ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA HUYNH TRƯỞNG CẤP TÍN:

Từ những nhận định được rút ra từ thực tế, xin được đề nghị một vài giải pháp khắc phục sau đây:

1. Mỗi Huynh Trưởng hãy tự quán sát, đánh giá bản thân mình trong trách nhiệm là một Huynh Trưởng cấp Tín đối với tổ chức mà mình đã tự nguyện đối trước Tam Bảo phát lời thệ nguyện thọ nhận, thực hành đầy đủ nhiệm vụ, bổn phận của hàng Huynh Trưởng cấp Tín đã quy định trong Quy Chế Huynh Trưởng ở điều 19, mục VII, quy định về nhiệm vụ và bổn phận của Huynh Trưởng cấp Tín như sau:

– Làm Liên Đoàn Trưởng hay Ban Viên Ban Hướng Dẫn tỉnh.

– Làm Trại Trưởng trại huấn luyện Lộc Uyển.

– Làm Huấn Luyện Viên trại huấn luyện A Dục.

– Có trách nhiệm về sự thịnh suy của một GĐPT, liên đới trách nhiệm với Ban Hướng Dẫn tỉnh về sự thịnh suy của một GĐPT trong một tỉnh, thị xã.

2. Thực hiện đầy đủ bổn phận của người Huynh Trưởng là “tuân kỷ luật, chịu huấn luyện”; cộng tác với Ban Hướng Dẫn tỉnh để hoàn thành các phật sự chung trong tỉnh và đơn vị.

3. Tinh tấn thúc liễm thân tâm, nghiêm trì giới luật, rèn luyện thân giáo, tự chọn cho mình một pháp môn phù hợp để hành trì, thường xuyên tham gia các kỳ tu Bát Quan Trai do Ban Hướng Dẫn hoặc tại địa phương tổ chức.

4. Không ngừng học hỏi, nghiên cứu giáo lý đạo Phật và các kiến thức phổ thông, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình sinh hoạt của GĐPT để thăng tiến tự thân và đủ khả năng giáo dục, hướng dẫn đàn em.

5. Đề nghị Ban Hướng Dẫn tỉnh, Ủy Ban Quản Trị Huynh Trưởng tỉnh cần có những biện pháp cụ thể để nâng cao nhận thức của hàng Huynh Trưởng cấp Tín, đồng thời khắc phục tình trạng Huynh Trưởng giải đãi, xem nhẹ trách nhiệm, bổn phận và thiếu tinh thần tuân thủ kỷ luật đối với tổ chức.

C/ KẾT LUẬN:

Vai trò trách nhiệm của Huynh Trưởng cấp Tín đối vói tổ chức hết sức quan trọng trong sự tồn vong, thịnh suy của tổ chức. Chúng ta hãy nghe lời huấn từ của anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN trong Hội Thảo Huynh Trưởng cấp Tín toàn quốc được tổ chức vào tháng 10 năm 2010:

“Thưa quý anh chị.

Phải nhìn nhận rằng: Huynh Trưởng cấp Tín là lực lượng kế thừa, quý anh chị chính là trung gian, là gạch nối giữa thế hệ đàn anh với thế hệ Huynh Trưởng đàn em, là con thoi để chuyển tải thông tin, trực tiếp trao truyền, huấn luyện tại địa phương, gánh vác thịnh suy của 2 cấp là GIA ĐÌNH và TỈNH. Nên sự kỳ vọng nơi quý anh chị là rất lớn lao, sự chờ đợi là nổi niềm mà chúng tôi hằng thao thức khi tre sắp tàn theo quy luật vô thường. Với trọng trách này, anh chị em cấp Tín cần quán chiếu: Chỉ cần chúng ta hành động sai, nói năng bất cẩn, suy nghĩ không thấu đáo sẽ làm tổn hại đến cá nhân, ảnh hưởng đến tổ chức và ảnh hưởng lớn đến công tác giáo dục đàn em của mình. Vì thế mà nhân đây chung ta hãy chia sẻ tận lòng, giải đáp cặn kẽ, thông suốt đường lối, hiểu rõ hướng đi, biết cách hành xử, tăng cường lý luận để vững vàng trước sóng gió, an tâm trong gian nguy, dẫn đạo đàn em đúng lối, đó là kế thừa xứng đáng.

Người Huynh Trưởng chúng ta mang trọng trách giáo dục thế hệ trẻ vì tiền đồ của Đạo Pháp, Dân Tộc nên trọng trách này thập phần cao cả và chỉ có giá trị thực sự, có ý nghĩa cao quý khi chúng ta sống có đạo đức để nêu gương, có tu tập để hạ cờ ngã mạn, có sự kham nhẫn để xây dựng nếp sống Lục Hòa, có lập trường trung kiên để đoàn kết, có sự dũng mãnh dấn thân phát nguyện để thọ nhận sự trao truyền và từ đó sáng ngời thân giáo. Đây là sự hành trì mà chúng ta cần tinh tấn thực hiện hầu mong phát huy hình ảnh người Huynh Trưởng  Gia Đình Phật Tử Việt Nam.”

Kính thưa quý anh chị Huynh Trưởng cấp Tín.

Thiết nghĩ rằng những lời giáo huấn của anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương đã nói lên những trọng trách của người Huynh Trưởng cấp Tín đối với GĐPT, đã chỉ rỏ sứ mệnh mà người Huynh Trưởng cấp Tín đang gánh vác trước tiền đồ của Đạo Pháp và tổ chức GĐPT. Kính mong anh chị em suy ngẫm thấu đáo lời tâm huyết của anh, đồng thời từ hội nghị này sẽ chuyển hóa nhận thức trong từng trái tim, khối óc của các anh chị và từ đó sẽ biến chuyển thành những hành động cụ thể trong hạnh nguyện phát tâm tu trì giác ngộ tự thân và phụng sự lý tưởng.

Kính chúc quý anh chị thân tâm thường lạc.

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT

 

Nguồn: BHD.GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.