Bài ca chính thức GĐPT

 

BÀI CA CHÍNH THỨC GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM:

Bài ca chính thức của Gia Ðình Phật Tử là bài Sen Trắng.

Nhạc của Ưng Hội – Lời của Phạm Hữu Bình & Nguyễn Hữu Quán.

(Chương thứ III, điều 12, mục A, Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam) 

02.SenTrang.jpg