Kỳ hiệu – Ấn tín Gia Đình Phật Tử

0

KỲ HIỆU GIA ĐÌNH PHẬT TỬ:

(Cương Yếu Hành Chánh Gia Đình Phật Tử Việt Nam)

A/ MẶT PHẢI KỲ HIỆU:

Trung Ương; Tỉnh; đơn vị Gia Đình; Đoàn.

Đội; Chúng; Đàn

B/ MẶT TRÁI KỲ HIỆU:


Thế Giới.


Quốc Gia (Trung Ương).


Tỉnh / Thị.


Đơn vị GĐPT.

Đoàn Nam Phật Tử.

Đoàn Nữ Phật Tử.


Đoàn Thiếu Nam.


Đoàn Thiếu Nữ.


Đoàn Oanh Vũ Nam.


Đoàn Oanh Vũ Nữ.


Đội – Nam Phật Tử.


Chúng – Nữ Phật Tử.


Đội – Thiếu Nam.


Chúng – Thiếu Nữ.


Đàn – Oanh Vũ Nam.


Đàn – Oanh Vũ Nữ.

Chú thích: Từ Trung Ương đến đơn vị Gia Đình có viền tua trắng, cấp Đoàn trở xuống không có tua.

oOo

ẤN TÍN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ:

(Chương thứ IV, điều 15, Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam)


Cấp Trung Ương.


Cấp Miền.


Cấp Tỉnh/Thị.


Cấp Quận/Huyện.


Cấp Đơn Vị GĐPT.

Chú thích:
– Tất cả các danh hiệu đơn vị và khẩu hiệu trên đây đều mang tính giả định.
– Tham khảo thêm cương yếu về hình thức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.