Kỳ hiệu – Ấn tín Gia Đình Phật Tử

KỲ HIỆU GIA ĐÌNH PHẬT TỬ:

(Cương Yếu Hành Chánh Gia Đình Phật Tử Việt Nam)

A/ MẶT PHẢI KỲ HIỆU:

Trung Ương; Tỉnh; đơn vị Gia Đình; Đoàn.
Đội; Chúng; Đàn

B/ MẶT TRÁI KỲ HIỆU:


Thế Giới.


Quốc Gia (Trung Ương).


Tỉnh / Thị.


Đơn vị GĐPT.

Đoàn Nam Phật Tử.

Đoàn Nữ Phật Tử.


Đoàn Thiếu Nam.


Đoàn Thiếu Nữ.


Đoàn Oanh Vũ Nam.


Đoàn Oanh Vũ Nữ.


Đội – Nam Phật Tử.


Chúng – Nữ Phật Tử.


Đội – Thiếu Nam.


Chúng – Thiếu Nữ.


Đàn – Oanh Vũ Nam.


Đàn – Oanh Vũ Nữ.

Chú thích: Từ Trung Ương đến đơn vị Gia Đình có viền tua trắng, cấp Đoàn trở xuống không có tua.

oOo

ẤN TÍN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ:

(Chương thứ IV, điều 15, Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam)


Cấp Trung Ương.


Cấp Miền.


Cấp Tỉnh/Thị.


Cấp Quận/Huyện.


Cấp Đơn Vị GĐPT.

Chú thích:
– Tất cả các danh hiệu đơn vị và khẩu hiệu trên đây đều mang tính giả định.
– Tham khảo thêm cương yếu về hình thức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.