Tiểu sử Thánh Tử Đạo

TIỂU SỬ

CHƯ THÁNH TỬ ĐẠO PHẬT GIÁO VIỆT NAM

I/ TĂNG NI, TÍN ĐỒ VỊ PHÁP THIÊU THÂN:

TraiTimBatDiet.jpg

Bồ Tát THÍCH QUẢNG ĐỨC

[ 1897 – 1963 ]

Tự thiêu ngày 11/6/1963 (20.4. Quý Mão) tại ngã tư Phan Đình Phùng – Lê Văn Duyệt, Thủ đô Sài Gòn

Click vào di ảnh để xem tiểu sử – Click vào đây để download

Đại Đức THÍCH NGUYÊN HƯƠNG

[ 1940 – 1963 ]

Tự thiêu ngày 4/8/1963 (15.6. Quý Mão) tại Công trường Chiến Sĩ, trước Tỉnh đường Phan Thiết, Bình Thuận

Click vào di ảnh để xem tiểu sử – Click vào đây để download

Đại Đức THÍCH THANH TUỆ

Nguyên Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam

[ 1945 – 1963 ]

Tự thiêu ngày 13/8/1963 (24.6. Quý Mão) tại chùa Phước Duyên, Thành phố Huế

Click vào di ảnh để xem tiểu sử  – Click vào đây để download

Ni Cô THÍCH NỮ DIỆU QUANG

[ 1936 – 1963 ]

Tự thiêu ngày 15/8/1963 (26.6. Quý Mão) tại trước Chi Hội Phật Học Ninh Hòa

Click vào di ảnh để xem tiểu sử  – Click vào đây để download

Thượng Tọa THÍCH TIÊU DIÊU

[ 1892 – 1963 ]

Tự thiêu ngày 16/8/1963 (27.6. Quý Mão) tại chùa Từ Đàm, Thành phố Huế

Click vào di ảnh để xem tiểu sử  – Click vào đây để download

Phật Tử HỒNG THỂ – NGUYỄN THÌN

Quân Nhân Phật Tử – Thương Phế Binh Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

[ 1932 – 1963 ]

Tự thiêu ngày 29/9/1963 (12.8. Quý Mão) tại sau chùa Phước Lâm, Thành phố Vũng Tàu

Click vào tên để xem tiểu sử  – Click vào đây để download

Đại Đức THÍCH QUẢNG HƯƠNG

[ 1926 – 1963 ]

Tự thiêu ngày 5/10/1963 (18.8. Quý Mão) tại bùng binh chợ Bến Thành, trước Công trường Diên Hồng, Sài Gòn

Click vào di ảnh để xem tiểu sử  – Click vào đây để download

Đại Đức THÍCH THIỆN MỸ

[ 1940 – 1963 ]

Tự thiêu ngày 27/10/1963 (11.9. Quý Mão) tại Công trường Hòa Bình, trước Nhà thờ Đức Bà, Thủ đô Sài Gòn

Click vào di ảnh để xem tiểu sử  – Click vào đây để download

Phật Tử NGUYÊN THƯỜNG – ĐÀO THỊ YẾN PHI

Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam

[ 1948 – 1965 ]

Tự thiêu ngày 26/1/1965 (24.12. Giáp Thìn) tại trước Tòa Hành Chánh Tỉnh Khánh Hòa

Click vào di ảnh để xem tiểu sử  – Click vào đây để download

Sa Di THÍCH GIÁC THÀNH

[ … – 1965 ]

Tự thiêu ngày 20/4/1965 (19.3. Ất Tỵ) tại chùa Giác Vương, Tỉnh Gia Định

Click vào tên để xem tiểu sử  – Click vào đây để download

Ni Sư THÍCH NỮ THANH QUANG

[ (Kỷ Sữu…? – 1966 ]

Tự thiêu ngày 26/5/1966 (9.4. Bính Ngọ) tại chùa Diệu Đế, Thành phố Huế

Click vào tên để xem tiểu sử  – Click vào đây để download

Phật Tử NGUYÊN SANH – HỒ THỊ THIỂU

[ … – 1965 ]

Tự thiêu ngày 29/5/1966 (10.4. Bính Ngọ) tại Việt Nam Quốc Tự, Thủ đô Sài Gòn

Click vào tên để xem tiểu sử  – Click vào đây để download

Phật Tử KHÔNG GIAN – NGUYỄN THỊ VÂN

Đoàn Sinh Thiếu Nữ Gia Đình Phật Tử Việt Nam

[ 1949 – 1966 ]

Tự thiêu ngày 31/5/1966 (12.4. Bính Ngọ) tại chùa Khuôn Giáo Hội Thành Nội, Thành phố Huế

Click vào di ảnh để xem tiểu sử  – Click vào đây để download

Phật Tử ĐẶNG THỊ NGỌC TUYỀN

[ … – 1966 ]

Tự thiêu ngày 23/6/1966 (5.5. Bính Ngọ) tại Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Tuyên Đức

Click vào tên để xem tiểu sử  – Click vào đây để download

Đại Đức THÍCH THIỆN HUỆ

[ 1948 – 1966 ]

Tự thiêu ngày 1/6/1966 (13.4. Bính Ngọ) tại gò Giếng Nước Nóng, Tỉnh Khánh Hòa

Click vào tên để xem tiểu sử  – Click vào đây để download

Ni Cô THÍCH NỮ DIỆU ĐỊNH

[ 1940 – 1966 ]

Tự thiêu ngày 3/6/1966 (15.4. Bính Ngọ) tại chùa Khuôn Giáo Hội Hải Lạc, Thành phố Đà Nẵng

Click vào tên để xem tiểu sử  – Click vào đây để download

Đại Đức THÍCH NHƯ HẢI

Nguyên Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam

[ … – 1966 ]

Tự thiêu ngày 4/6/1966 (16.4. Bính Ngọ) tại chùa Tỉnh Hội Phât Giáo Quảng Trị

Click vào tên để xem tiểu sử  – Click vào đây để download

Ni Cô THÍCH NỮ DIỆU TRI

Nguyên Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam

[ 1939 – 1966 ]

Tự thiêu ngày 4/6/1966 (16.4. Bính Ngọ) tại trước đài Quan Âm Ni viện Diệu Quang, Thành phố Nha Trang

Click vào di ảnh để xem tiểu sử  – Click vào đây để download

Phật Tử TÂM BẠCH – ĐÀO THỊ TUYẾT

Đoàn Viên Thanh Niên Phật Tử Thiện Chí

[ 1949 – 1966 ]

Tự thiêu ngày 17/6/1966 (30.4. Bính Ngọ) tại Việt Nam Quốc Tự, Thủ đô Sài Gòn

Click vào tên để xem tiểu sử  – Click vào đây để download

Phật Tử ĐÀO THỊ NGỌC TUYỀN

[ 1949 – 1966 ]

Tự thiêu ngày 23/6/1966 (5.5. Bính Ngọ)

Click vào tên để xem tiểu sử  – Click vào đây để download

Phật Tử NGUYỄN THỊ HUÊ

Học Sinh Phật Tử – Đoàn Viên Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội

[ 1949 – 1966 ]

Tự thiêu ngày 30/8/1966 (15.7. Bính Ngọ) tại Việt Nam Quốc Tự, Thủ đô Sài Gòn

Click vào tên để xem tiểu sử  – Click vào đây để download

Đại Đức THÍCH HUỆ HỒNG

[ … – … ]

Tự thiêu ngày …/…/1966 (… Bính Ngọ) tại trước trụ sở Tổng Vụ Thanh Niên, Đường Công Lý, Thủ đô Sài Gòn

Click vào tên để xem tiểu sử  – Click vào đây để download

Phật Tử DIỆU HUỲNH – NHẤT CHI MAI

Sinh Viên Phật Tử – Đoàn Viên Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội

[ 1934 – 1967 ]

Tự thiêu ngày 16/5/1967 (8.4. Đinh Mùi) tại Chùa Từ Nghiêm, Đường Bà Hạt, Chợ Lớn, Thủ đô Sài Gòn

Click vào di ảnh để xem tiểu sử  – Click vào đây để download

Ni Cô THÍCH NỮ TRÍ TÚC

[ 1940 – 1967 ]

Tự thiêu ngày 3/10/1967 (30.8. Đinh Mùi) tại trước chùa Bảo An – Cần Thơ, Tỉnh Phong Dinh

Click vào tên để xem tiểu sử  – Click vào đây để download

Ni Cô THÍCH NỮ TRÍ CHƠN

[ 1914 – 1967 ]

Tự thiêu ngày 8/10/1967 (5.9. Đinh Mùi) tại hậu tổ chùa Quan Âm, Tỉnh Sa Đéc

Click vào tên để xem tiểu sử  – Click vào đây để download

Ni Cô THÍCH NỮ HUỆ LẠC

[ 1945 – 1967 ]

Tự thiêu ngày 22/10/1967 (19.9. Đinh Mùi) tại trước sân chùa Viên Giác, Tỉnh Gia Định

Click vào tên để xem tiểu sử  – Click vào đây để download

Đại Đức THÍCH HẠNH ĐỨC

[ 1948 – 1967 ]

Tự thiêu ngày 31/10/1967 (28.9. Đinh Mùi) tại trước chùa Tỉnh Hội Phật Giáo Quảng Ngãi

Click vào tên để xem tiểu sử  – Click vào đây để download

Ni Cô THÍCH NỮ THÔNG HUỆ

Nguyên Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam

[ 1945 – 1967 ]

Tự thiêu ngày 1/11/1967 (29.9. Đinh Mùi) tại đường lên Kim Thân Phật Tổ chùa Tỉnh Giáo Hội Khánh Hòa

Click vào di ảnh để xem tiểu sử  – Click vào đây để download

Phật Tử CHƠN THIỆN – LÊ VĂN MỸ

[ 1902 – 1969 ]

Tự thiêu ngày 25/12/1969 (17.11. Kỷ Dậu) tại tư gia ỡ Thành phố Đà Nẵng

Click vào tên để xem tiểu sử  – Click vào đây để download

Ni Cô THÍCH NỮ LIÊN TẬP

[ 1946 – 1970 ]

Tự thiêu ngày 4/6/1970 (1.5. Canh Tuất) tại Phan Rang, Tỉnh Ninh Thuận

Click vào tên để xem tiểu sử  – Click vào đây để download

Thượng Tọa THÍCH THIỆN LAI

[ 1896 – 1970 ]

Tự thiêu ngày 11/6/1970 (8.5. Canh Tuất) tại chùa Phổ Quang, Phú Nhuận, Thủ đô Sài Gòn.

Click vào tên để xem tiểu sử  – Click vào đây để download

Phật Tử HẠNH MINH – HỒ TẤN ANH

Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam

[  –  ]

Tự thiêu hồi 4g30 sáng, ngày 2/9/2011 (15.7. Tân Tỵ) tại công viên “tượng đài mẹ dũng sĩ” Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Click vào di ảnh để xem tiểu sử  – Click vào đây để download

Phật Tử VIÊN LẠC – PHẠM GIA BÌNH

Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam

[ 1950 – 1993 ]

Tự thiêu ngày 6/4/1993 ( … ) tại Crystal Lake, Connecticut, Hoa Kỳ

Click vào di ảnh để xem tiểu sử  – Click vào đây để download

Phật Tử TÂM TRÍ – NGUYỄN THÁI CƯỜNG

Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam

[ 1973 – 2012 ]

Tự thiêu ngày 2/11/2012 (19.9. Nhâm Thìn) tại Trại Trường GĐPTVN, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Click vào di ảnh để xem tiểu sử  – Click vào đây để download

II/ TĂNG NI, TÍN ĐỒ BỊ SÁT HẠI:

8ThanhTuDaoDaiPhatThanh_01b.jpg

Đại Đức THÍCH VIÊN QUANG

Trụ trì chùa Kim Quang, xã Hà Thành, quận Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

[ … – … ]

Bị thảm sát ngày … (trước năm 1963) trên đường từ chùa Kim Liên, xã Sơn Tây đến xã Hà Thành

Phật Tử TÂM KHIẾT – PHAN DUY TRINH

Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam

[ 1925 – 1955 ]

Bị thảm sát ngày 8/6/1955 (18.4. Ất Mùi) tại Kim Long, Hương Trà, Thừa Thiên – Huế

Click vào di ảnh để xem tiểu sử  – Click vào đây để download

Phật Tử TÂM ĐỒNG – ĐẶNG VĂN CÔNG

Đoàn Sinh Oanh Vũ Gia Đình Phật Tử Việt Nam

[ 1950 – 1963 ]

Bị thảm sát trong ngày lễ Phật Đản PL.2007 (8/5/1963 – 15.4.Quý Mão) tại Đài Phát Thanh Huế

Phật Tử TÂM THUẬN – TRẦN THỊ PHƯỚC TRỊ

[ 1946 – 1963 ]

Bị thảm sát trong ngày lễ Phật Đản PL.2007 (8/5/1963 – 15.4.Quý Mão) tại Đài Phát Thanh Huế

Phật Tử TÂM THANH – NGUYỄN THỊ YẾN

[ 1943 – 1963 ]

Bị thảm sát trong ngày lễ Phật Đản PL.2007 (8/5/1963 – 15.4.Quý Mão) tại Đài Phát Thanh Huế

Phật Tử TÂM TÔN – HUYỀN TÔN NỮ TUYẾT HOA

[ 1951 – 1963 ]

Bị thảm sát trong ngày lễ Phật Đản PL.2007 (8/5/1963 – 15.4.Quý Mão) tại Đài Phát Thanh Huế

Phật Tử TÂM HIỂN – LÊ THỊ KIM ANH

[ 1946 – 1963 ]

Bị thảm sát trong ngày lễ Phật Đản PL.2007 (8/5/1963 – 15.4.Quý Mão) tại Đài Phát Thanh Huế

Phật Tử TÂM THÀNH – DƯƠNG VĂN ĐẠT

[ 1950 – 1963 ]

Bị thảm sát trong ngày lễ Phật Đản PL.2007 (8/5/1963 – 15.4.Quý Mão) tại Đài Phát Thanh Huế

Phật Tử TÂM CHÁNH – NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

[ 1951 – 1963 ]

Bị thảm sát trong ngày lễ Phật Đản PL.2007 (8/5/1963 – 15.4.Quý Mão) tại Đài Phát Thanh Huế

Phật Tử TÂM THÔNG – NGUYỄN THỊ PHÚC

[ 1948 – 1963 ]

Bị thảm sát trong ngày lễ Phật Đản PL.2007 (8/5/1963 – 15.4.Quý Mão) tại Đài Phát Thanh Huế

Phật Tử HỒ THỊ MÙI

Bị thảm sát ngày 8/5/1963 (15.4 Quý Mão) tại Huế

Phật Tử NGUYỄN TĂNG CHẮC

Bị thảm sát ngày 7/6/1963 (16.4. nhuần Quý Mão) tại Huế

Phật Tử HOÀNG TUYẾT

Bị thảm sát ngày 14/7/1963 (24.5. Quý Mão) tại Huế

Phật Tử TRẦN DU

Bị thảm sát ngày 20/7/1963 (30.5. Quý Mão) tại Huế

Phật Tử DIỆU NGHIÊM – QUÁCH THỊ TRANG

Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam – Đoàn Sinh Học Sinh Phật Tử

[ 1948 – 1963 ]

Bị thảm sát ngày 25/8/1963 (25.8.Quý Mão) tại trước Công Trường Diên Hồng – Chợ Bến Thành,  Thủ đô Sài Gòn

Click vào di ảnh để xem tiểu sử  – Click vào đây để download

Phật Tử NGUYỄN VĂN PHÁT

Bị thảm sát ngày 31/8/1964 (24.7.Giáp Thìn) tại Thủ đô Sài Gòn

Phật Tử PHAN VĂN HÒA

Bị thảm sát ngày 1/9/1964 (25.7. Giáp Thìn) tại Thủ đô Sài Gòn

Phật Tử NGUYỄN VĂN ĐỨC

Bị thảm sát ngày 1/3/1966 (10.2. Bính Ngọ) tại Tỉnh Tuyên Đức 

Phật Tử NGUYỄN VĂN TRIỆT

Bị thảm sát ngày 21/4/1966 (1.3. Bính Ngọ) tại Tỉnh Tuyên Đức

Phật Tử NGUYỄN CHÂU KỲ

Bị thảm sát ngày 21/4/1966 (1.3. Bính Ngọ) tại Tỉnh Tuyên Đức

Phật Tử NGUYỄN ĐOAN CHÁNH

Bị thảm sát ngày 21/4/1966 (1.3. Bính Ngọ) tại Tỉnh Tuyên Đức

Phật Tử HOÀNG VĂN DẬU

Bị thảm sát ngày 21/4/1966 (1.3. Bính Ngọ) tại Tỉnh Tuyên Đức

Phật Tử VĂN BÁ HOÀNH

Đặc Ủy Gia Đình Phật Tử Quận Duy Xuyên, Quảng Nam

Bị thảm sát ngày 11/6/1966 (23.4. Bính Ngọ) tại Tỉnh Quảng Nam

Phật Tử HUỲNH VĂN THIỆN

Đoàn Trưởng Thanh Niên Phật Tử Thiện Chí

[ 19… – 1966 ]

Bị thảm sát ngày 16/6/1966 (28.4. Bính Ngọ) tại trước cổng Việt Nam Quốc Tự – Thủ đô Sài Gòn

(Đã được phong Thánh Tử Đạo)

Click vào tên để xem tiểu sử  – Click vào đây để download

Phật Tử NGUYỄN DẦN

Chánh Đại Diện GHPGVNTN Quận Duy Xuyên, Quảng Nam 

Bị chôn sống ngày 12/7/1966 (24.5. Bính Ngọ) tại Quận Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Phật Tử TÂM DŨNG – NGUYỄN ĐẠI THỨC

Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Bị thảm sát ngày 17/4/1966 (27.3.Bính Ngọ) tại Mang Cá, Thành phố Huế

Phật Tử MINH TIÊN – LÊ THANH SÔ

Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Bị thảm sát ngày 9/7/1966 (21.5.Bính Ngọ) tại Tam Bảo Tự, Phường Hòa Thuận, Thành phố Đà Nẵng

Phật Tử BÙI XUÂN HIỀN

Bị thủ tiêu năm 1966 (Bính Ngọ) tại Tỉnh Quảng Nam

Phật Tử ĐÀO QUANG THỐNG

Quân Nhân Phật Tử – Trung Úy Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

Bị thảm sát năm 1966 (Bính Ngọ) tại Tỉnh Quảng Ngãi

Phật Tử CHẾ QUANG KHƯƠNG

Quân Nhân Phật Tử – Thượng Sỹ Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

Bị thảm sát năm 1966 (Bính Ngọ) tại Tỉnh Quảng Ngãi

Phật Tử BÙI MÙI

Quân Nhân Phật Tử – Trung Sỹ Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

Bị thảm sát năm 1966 (Bính Ngọtại Tỉnh Quảng Ngãi

Phật Tử NGUYỄN CAO THIÊN

Quân Nhân Phật Tử – Trung Sỹ Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

Bị thảm sát năm 1966 (Bính Ngọ) tại Tỉnh Quảng Ngãi

Phật Tử VÕ LIÊN

Quân Nhân Phật Tử – Binh Nhất Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

Bị thảm sát năm 1966 (Bính Ngọtại Tỉnh Quảng Ngãi

Phật Tử NGUYỄN ĐĂNG QUANG

Quân Nhân Phật Tử – Binh Nhất Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

Bị thảm sát năm 1966 (Bính Ngọtại Tỉnh Quảng Ngãi

Phật Tử NGUYỄN XIN

Quân Nhân Phật Tử – Binh Nhất Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

Bị thảm sát năm 1966 (Bính Ngọtại Tỉnh Quảng Ngãi

Phật Tử NGUYỄN THÀNH

Quân Nhân Phật Tử – Binh Nhì Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

Bị thảm sát năm 1966 (Bính Ngọtại Tỉnh Quảng Ngãi

Phật Tử NGUYỄN BÁ LẬP

Đoàn Viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Bị thảm sát năm 1966 (Bính Ngọtại Tỉnh Quảng Ngãi

Phật Tử NGUYỄN CÚC

Chánh Đại Diện GHPGVNTN Quận Duy Xuyên, Quảng Nam 

Bị thủ tiêu ngày 1/3/1967 (21.1. Đinh Mùi) tại Tỉnh Quảng Nam

Phật Tử TRƯƠNG THỊ PHƯỢNG LIÊN

Giáo sư – Cư trú tại Thành phố Đà Nẵng 

Bị thảm sát ngày 24/4/1967 (15.3. Đinh Mùi) tại Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội Tỉnh Gia Định

Phật Tử TRẦN THỊ VUI

Sinh Viên 

Bị thảm sát ngày 24/4/1967 (15.3. Đinh Mùi) tại Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội Tỉnh Gia Định

Tăng Sinh THÍCH THANH QUANG (Hồ Ngọc Tuấn)

Cán bộ Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội

Bị thảm sát ngày 5/7/1967 (28.5. Đinh Mùi) tại Xã Hiệp Bình, Quận Thủ Đức, Tỉnh Gia Định

Phật Tử NGUYỄN VIẾT TỰ HY

Sinh Viên – Cán bộ Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội

Bị thảm sát ngày 5/7/1967 (28.5. Đinh Mùi) tại Xã Hiệp Bình, Quận Thủ Đức, Tỉnh Gia Định

Phật Tử LÊ THẾ LINH (tức LÀNH)

Sinh Viên – Cán bộ Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội

Bị thảm sát ngày 5/7/1967 (28.5. Đinh Mùi) tại Xã Hiệp Bình, Quận Thủ Đức, Tỉnh Gia Định

Phật Tử VÕ VĂN THI (tức THƠ)

Sinh Viên – Cán bộ Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội

Bị thảm sát ngày 5/7/1967 (28.5. Đinh Mùi) tại Xã Hiệp Bình, Quận Thủ Đức, Tỉnh Gia Định

Đại Đức THÍCH THIỆN ÂN

Bị bắn ngày 3/5/1970 tại Việt Nam Quốc Tự, viên tịch ngày 23/6/1970 (20.5. Canh Tuất) tại bệnh viện Triều Châu, Chợ Lớn

III/ TĂNG NI, TÍN ĐỒ BỊ BẮT – THỦ TIÊU – MẤT TÍCH:

Cư sĩ LÊ ĐÌNH LINH

Đặc Ủy Gia Đình Phật Tử Quận Điện Bàn, Tỉnh  Quảng Nam

Bị bắt và mất tích ngày … năm 1966 tại Quảng Nam

Cư sĩ TRỊNH VĂN LỘC

Mất tích ngày … năm 1966 tại Quảng Tín

Cư sĩ TRƯƠNG DZU

Bị bắt và mất tích ngày … năm 1966 tại Quảng Tín

Cư sĩ BÙI VĂN KIỂM

Mất tích ngày … năm 1966 tại Quảng Ngãi

Tăng Sinh THÍCH TÂM THỂ (Thế danh Nguyễn Nhứt Trí)

Mất tích ngày 14/6/1967 tại Xã Linh Đông, Quận Thủ Đức, Tỉnh Gia Định

Tăng Sinh THÍCH HUYỀN ĐẮC (Thế danh Nguyễn Văn Thành)

Mất tích ngày 14/6/1967 tại Quận Thủ Đức, Tỉnh Gia Định

Tăng Sinh THÍCH MINH HOÀI (Thế danh Diệp Quang Thành)

Mất tích ngày 14/6/1967 tại Quận Thủ Đức, Tỉnh Gia Định

Tăng Sinh THÍCH TÂM MINH (Thế danh Lưu Quang Dũng)

Mất tích ngày 14/6/1967 tại Quận Thủ Đức, Tỉnh Gia Định

Sinh Viên Phật Tử ĐINH VIẾT DƯƠNG

Mất tích ngày 14/6/1967 tại Quận Thủ Đức, Tỉnh Gia Định

Sinh Viên Phật Tử NGUYỄN TRỌNG NGÀNH

Mất tích ngày 14/6/1967 tại Quận Thủ Đức, Tỉnh Gia Định

Sinh Viên Phật Tử NGUYỄN KHẮC QUỲNH

Mất tích ngày 14/6/1967 tại Quận Thủ Đức, Tỉnh Gia Định

Sinh Viên Phật Tử TRẦN VĂN BỈNH

Mất tích ngày 14/6/1967 tại Quận Thủ Đức, Tỉnh Gia Định

Một số thông tin về ngày tháng năm sinh; thời gian từ trần, bị bắt hay mất tích; đặc biệt là một phần tiểu sử… Thư Viện GĐPT chưa thể ghi chính xác tuyệt đối được do thiếu tư liệu, xin Chư Tôn Đức, Quý Thiện Hữu Tri Thức và anh chị em Đoàn Viên GĐPT hoan hỷ. Chúng tôi sẽ hết sức cố gắng cập nhật bổ sung khi có thể.