Thiền Môn Nhật Tụng

– Nghi thức: Công Phu Khuya; Cầu An; Cầu Siêu; Sám Hối; Mông Sơn Thí Thực; Vu Lan; tụng kinh Dược Sư; tụng kinh Kim Cang; An Vị Phật; Cúng Ngọ; Cúng Vong; Quá Đường; Phóng Sanh…
Phụ lục: Các bài Sám – Văn: Sám Phát Nguyện; Sám Quy Mạng; Sám Khể Thủ; Thiên A Tu La; Bài Tống Táng…

Húy nhật tưởng niệm Hòa Thượng Thích Trí Thủ – Cố Viện Trưởng Viện Hóa Đạo G.H.P.G.V.N.T.N.

Lúc nầy Phật Tử đã câu hội gần ba ngàn. Nghĩa là trong khuôn viên chùa Phật Tử di chuyển như một dòng chảy. Khi đoàn người lấp kín chánh điện. Phật Tử còn lại trên sân chùa đứng yên thành tâm hướng về chánh điện, Ban Kinh Sư cử hành nghi thức cúng ngọ và nghi báo tiến…

Ban Biên Tập cáo tri

Website đang trong giai đoạn thiết kế, demo… chưa có nhiều thông tin, bài vở. Kính mời Chư Tôn Đức, quý Thiện Hữu Tri Thức và anh chị em Huynh Trưởng Đoàn Sinh GĐPT nếu chưa vừa ý thì sẽ quay lại sau.
Rất mong được quý vị đem lòng yêu mến và nhiệt thành ũng hộ tinh thần.

Quy Chế Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN HÓA ĐẠO TỔNG VỤ THANH NIÊN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VỤ BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG   QUY CHẾ HUYNH TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM   Chương mở đầu Sứ Mệnh Huynh Trưởng – Nghĩ rằng trong một đoàn thể, các cán bộ điều khiển đóng vai trò nòng cốt và liên quan ảnh hưởng đến sự thịnh suy của tổ chức. – Nghĩ rằng trong sứ mệnh giáo dục Thanh Thiếu Nhi, Huynh…

Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam

TVGĐPT – Mục lục trong chuyên đề này: 1. Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam bản hiện hành (1973). 2. Nội Quy G.Đ.P.T.V.N bản tu chỉnh (1967). 3. Nội Quy G.Đ.P.T.V.N bản ban hành đầu tiên (1964). 4. Nội Quy G.Đ.P.T.V.N bản tu chỉnh áp dụng cho GĐPTVN Tại Âu Châu. 5. Nội Quy G.Đ.P.T.V.N bản tu chỉnh áp dụng cho GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi. 6. Nội Quy G.Đ.P.T.V.N bản tu chỉnh áp dụng cho GĐPTVN Tại Hoa Kỳ. 7. Nội Quy…