Phàm thánh đều quên

Thiền Sư Nam Tháp Quang Dũng ban đầu tham học với Ngưỡng Sơn. Ngưỡng Sơn hỏi:

– Ông đến đây làm gì?

Quang Dũng đáp:

– Con đến để ra mắt Thiền Sư.

– Thấy Thiền Sư chăng?

– Thấy.

– Thiền Sư sao giống như lừa?

– Con thấy Thiền Sư cũng không giống Phật.

– Nếu không giống Phật, giống cái gì?

– Nếu có chỗ giống, đâu khác với lừa?

Ngưỡng Sơn vô cùng ngạc nhiên, hỏi:

– Phàm thánh đều quên, tình sạch thể hiện bày. Trong hai mươi năm nay ta không thấy ai hơn ông, ông hãy khéo gìn giữ.

Sau việc ấy, mỗi khi thấy Người đến, Ngưỡng Sơn thường tán thán:

– Quang Dũng là nhục thân Phật.

Lời bình:

Công án này có hàm ý gì? Thí như có người hỏi con người giống cái gì? Đó là vấn đề rất khó trả lời. Vì giả sử có chỗ giống thì có chỗ không giống. Nếu đáp người giống quỷ, trong quỷ cũng có người. Nếu nói quỷ giống người, trong người cũng có quỷ. Kinh Kim Cang nói: “Phàm cái gì có tướng đều là giả dối. Nếu thấy các tướng mà không chấp tướng, đó là thấy Phật”.

Hư không giống cái gì? Hư không không có tướng, còn tất cả đều có tướng, chính vì hư không không có tướng mới bao trùm muôn vật. Hư không không có tướng cho nên giống tất cả. Thiền Sư Ngưỡng Sơn và Thiền Sư Quang Dũng bàn luận không giống lừa, không giống Phật, vậy giống cái gì? Giống tự kỷ. Chỉ có thấy được tự tánh của mình mới có thể hít thở với hư không một cái lỗ mũi.

Giống cái gì? Giống tướng của hư không không có tướng thì mới có thể phàm thánh đều quên, thể dụng nhất như. Đó mới đạt đến chân lý vô tướng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.