Pháp Hội Thù Ân: Diễn văn khai mạc

 

DIỄN VĂN KHAI MẠC

PHÁP HỘI THÙ ÂN GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI

 

Nam Mô Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.

Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát tác đại chứng minh.

 

– Kính bạch…
– Kính thưa…

Hằng năm, tiết trời vào thu, lá vàng theo chiếc bóng vô thường rơi cùng những giọt mưa thu, tiếng chuông Vu Lan lại vang vọng ngân nga với lời kinh tha thiết báo ân sâu, gương sáng Tôn Giả Mục Kiền Liên tỏa thơm trang Phật sử, địa cầu thấm đậm giọt lệ rơi của những tâm hồn luôn thổn thức ân cha, nghĩa mẹ, nhân loại gìn lòng câu hiếu đạo, hiếu ân, tha thiết một lòng nguyện xin đền đáp.

Thời khắc đó thêm lần nữa trở về, hôm nay đầy đủ duyên lành, Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới chúng con đồng câu hội về chùa Pháp Vân, thành tâm kiến lập Pháp Hội Thù Ân, cúng dường Vu Lan Thắng Hội – Phật lịch 2558, dương lịch 2014. Trong khung cảnh trang nghiêm, thanh tịnh, Pháp sự chính thức cử hành, toàn thể Lam Viên GĐPT giờ đây trên dưới một lòng xin cảm niệm và khắc ghi muôn duyên lành trợ lực cho chúng con được thành tựu tâm nguyện, xin đảnh lễ cung nghinh Chư Tôn Đức, nhiệt liệt chào mừng Quý Quan Khách cùng đạo tràng Lam Viên gần xa hữu duyên hiện diện.

– Kính bái bạch Chư Tôn Đức.
– Kính thưa Quý liệt vị.

Trong đất trời có bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông, mùa xuân là tiết khởi đầu; trong trăm hạnh lành của con người, hạnh Hiếu được đề cao. Vì thế mà Hiếu là đạo, hiếu là hạnh, hiếu là Phật, hiếu là điều kiện thù thắng để đi vào Thánh đạo, mở cửa tuệ giác, chứng nhập Vô Thượng Bồ Đề. Trải qua vô lượng kiếp huân tu, Đức Thế Tôn luôn thể hiện tinh thần hiếu hạnh, hiếu tâm, chỉ cho chúng sanh thấy được “Tâm hiếu là tâm Phật – Hạnh hiếu là hạnh Phật”, “điều thiện tối cao không gì hơn hiếu, điều ác cùng cực không gì hơn bất hiếu”.

Hiếu trong tinh thần Phật Giáo không chỉ hiểu đơn thuần của quan niệm thế gian đó là bổn phận, trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ; mà theo Phật Giáo, hiếu chính là sự nhớ ơn và đền ơn, nên những ân sâu nào mà người con Phật đã thọ nhận thì phải dốc lòng đền trả. Đó chính là thể hiện đầy đủ tinh thần hiếu hạnh. Vì thế mà người con Phật phải luôn tâm niệm thực hiện việc nhớ và đền bốn ân trọng đó là: Ân Cha Mẹ – Ân Quốc Gia Xã Hội – Ân Thầy Bạn và các bậc thiện hữu tri thức – Ân Tam Bảo. Trải qua chặng đường hơn 80 năm, áo Lam Gia Đình Phật Tử Việt Nam luôn thực hiện tinh thần tu học, trung kiên với lập trường thuần nhất, trước sau như một, đó là phụng sự đạo pháp – dân tộc để hồi hướng công đức truy tiến báo tứ trọng ân.

Việc học đã được học nhiều, tinh thần báo tứ ân luôn được nhắc nhở, nhưng cần phải ứng dụng, thực hành thì mới xuất sanh muôn công đức lành và thành tựu được hiếu đạo, thể nhập vào con đường tối thượng. Pháp Hội Thù Ân được kiến lập trong tinh thần khuyến tấn Lam Viên GĐPT đồng hướng về báo đền tứ trọng ân bằng những việc làm thiết thực nhất. Và một khi tuổi trẻ biết thực hành hiếu đạo, sống đạo đức, thực hành Phật pháp thì sẽ góp phần “xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo”; và một khi “đạo đức còn thì còn tất cả – đạo đức mất thì mất tất cả”. Đó chính là bản hoài, là tâm niệm mà chư Tiền Bối Hữu Công đã trao gởi lại cho chúng con tiếp nối hôm nay; đó là lý tưởng mà hơn 80 năm qua chúng con nguyện vượt mọi gian khó, chông gai để gắng giữ gìn và nỗ lực thành toàn sứ mạng “Đào luyện thanh thiếu đồng niên thành Phật Tử chân chánh. Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo”. Và việc kiến lập Pháp Hội Thù Ân hôm nay cũng không ngoài tinh thần nhớ ơn, đền ơn và thực hành tinh thần hiếu hạnh.

Kính nguyện hồng ân Tam Bảo thùy từ gia hộ Chư Tôn Đức pháp thể khinh an, bản hoài viên mãn, đạo nghiệp viên thành. Kính chúc toàn thể quý liệt vị cùng toàn thể Lam Viên sáu thời an lành, thành tựu sở nguyện.

Kính nguyện cầu Pháp Hội Thù Ân thắng duyên thành tựu.

Chúng con xin trang trọng tuyên bố khai mạc Pháp Hội Thù Ân.

Nam Mô Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát.

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
Như Thật Nguyễn Công Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.