2 Câu chuyện Huynh Trưởng GĐPT nên suy gẫm

Tại sao Thư Viện GĐPT đặt tiêu đề bài này là “2 câu chuyện Huynh Trưởng GĐPT nên suy gẫm”? Bài có vẻ như đâu liên quan gì đến GĐPT? Có đấy anh chị em ạ! Quý anh chị Huynh Trưởng GĐPT trên thực tế hằng ngày, hằng giờ là những nhà giáo dục thực sự đối với các em Đoàn Sinh của mình dẫu chẳng có văn bằng, chứng chỉ nào của nghề sư phạm cả…