225 Câu trích dẫn giáo huấn của Đức Đạt-lai Lạt-ma – Bài 8 (hết)

Chúng ta hãy biết ơn các kẻ thù của mình, họ là những vị thầy to lớn của mình. Họ giúp mình đương đầu với khổ đau và phát huy sự kiên nhẫn, tha thứ và từ bi, nhưng không hề chờ đợi một sự hồi đáp nào…

225 Câu trích dẫn giáo huấn của Đức Đạt-lai Lạt-ma – Bài 7

Khi bạn nói thì đấy là cách mà bạn lập lại những gì bạn đã biết từ trước, thế nhưng khi bạn lắng nghe thì đó sẽ là dịp mà bạn học hỏi được một cái gì đó mới lạ hơn…

225 Câu trích dẫn giáo huấn của Đức Đạt-lai Lạt-ma – Bài 6

Hòa bình chỉ mang ý nghĩa đầy đủ của nó tại những nơi nào mà nhân quyền được tôn trọng, tại những nơi mà con người tìm được miếng ăn, tại những nơi mà cá nhân con người và cả xứ sở đều được tự do…

225 Câu trích dẫn giáo huấn của Đức Đạt-lai Lạt-ma – Bài 5

Thế giới là của nhân loại, không phải là của bất cứ một vị lãnh tụ nào cả, dù cho vị ấy là một vị vua, một hoàng thân hay một vị lãnh tụ tôn giáo cũng vậy. Thế giới là của toàn thể nhân loại…

225 Câu trích dẫn giáo huấn của Đức Đạt-lai Lạt-ma – Bài 4

Lòng từ bi sẽ chẳng có một giá trị gì cả khi nó vẫn còn ở thể dạng tư duy. Nó phải tạo ra cho mình một cung cách hành xử đối với với đồng loại, qua từng hành động và tư duy của mình…

225 Câu trích dẫn giáo huấn của Đức Đạt-lai Lạt-ma – Bài 3

Nếu muốn mang lại một ý nghĩa nào đó cho cuộc đời mình và hạnh phúc cho cuộc sống của mình, thì hãy nên khởi sự một cách lành mạnh. Hãy trau dồi các phẩm tính con người mà tất cả chúng ta đều có, và hãy vùi lấp đi những ý nghĩ mờ ám và các xúc cảm tiêu cực…

225 Câu trích dẫn giáo huấn của Đức Đạt-lai Lạt-ma – Bài 2

Kẻ thù đích thật của chúng ta chính là các thứ độc tố tâm thần của chính chúng ta: đó là các sự u mê, lòng đố kỵ và sự kiêu hãnh. Chúng là các kẻ thù duy nhất có thể tàn phá hạnh phúc của chúng ta…

225 Câu trích dẫn giáo huấn của Đức Đạt-lai Lạt-ma – Bài 1

Khi nào hiểu được sự bám víu và chiếm giữ của cải vật chất sẽ làm gia tăng lòng ích kỷ của mình thì khi đó chúng ta tất sẽ phải hiểu rằng không nên hướng ra bên ngoài quá đáng…