Cuốn sách mượn thư viện suốt 45 năm mới trả

Nhân viên thủ thư tại thư viện Dinnington (Anh) đã quen với việc mọi người đến trả sách nhưng cuốn sách vừa mới được trả tại đây lần này thật là đặc biệt bởi vì người mượn nó sau… 45 năm mới trả. Cuốn sách này được mượn từ ngày 24 tháng 9 năm 1965. Trang bìa cuốn sách có ghi dòng chữ: xuất bản lần đầu…