Ảo ảnh thị giác – Bài 2: Vui một chút với 17 hình ảo giác

Não bộ con người tiếp nhận và xử lý thông tin về thế giới quanh ta, đôi lúc não có thể bị đánh lừa và khiến ta trông thấy những thứ không có thật. 17 Hình ảnh đánh lừa thị giác sau đây sẽ khiến bạn ngạc nhiên với sự phức tạp của não bộ con người…