Browsing: bửu ấn

Nhạc sinh hoạt Gia Đình Phật Tử
0

ĐỪNG AI BỎ CUỘC. Sáng tác: Huynh Trưởng NGUYÊN ĐỊNH – BỬU ẤN.
Khúc hát trong sinh hoạt Bên Lề Hội Thảo Ủy Viên – Phụ Tá Ủy Viên Oanh Vũ Nam/Nữ toàn quốc Gia Đình Phật Tử Việt Nam ngày 17/4/2021 tại Tu Viện Quảng Đức, Sài Gòn, Việt Nam…

Tin tức GĐPT
0

Vào ngày 1/2/2015, tại chùa Kỳ Viên – Lâm Đồng, Việt Nam, GĐPT Kinh Nhạc thuộc Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng đã tổ chức Lễ Chu Niên lần thứ 31. Chứng minh buổi lễ là Hòa Thượng Thích Chánh Kế – Viện chủ chùa Kỳ Viên; chủ tọa là chị Tâm Mậu – Lê Thị Chi, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng…

Chuyện đạo
7

Năm 1982 tôi về học tại Đại Học Đà Lạt và tham gia sinh hoạt cùng “Đạo Tràng Pháp Hoa” chùa Linh Sơn, ngôi chùa nổi tiếng của thành phố ngàn thông. Mang danh Đạo tràng Pháp Hoa, nhưng mọi lề lối làm việc, sinh hoạt hay học tập theo đúng đường hướng của tổ chức GĐPT…