Bậc Chân Cứng: Chuyện con thỏ mến đạo

I. Em nghe : Ngày xưa có một con thỏ rất thông minh và ngoan ngoãn, ngày đêm thường quanh quẩn bên một vị Đạo sĩ tu hành trong rừng để nghe kinh kệ. Thường ngày thỏ đi kiếm hoa quả về dâng cho Đạo sĩ đúng giờ ngọ. Được ít lâu bỗng trời đổi khí hậu, mưa gió tầm tã, lạnh đến tận xương nên hoa quả đều thối rụng hết. Thỏ đi kiếm khắp nơi nhưng không có thức ăn để dâng cho…