Hình ảnh lịch sử Đức Phật theo truyền thuyết Phật Giáo Bắc Tông

Đản sanh Ca-tỳ-la.
Thành đạo Ma-kiệt-đà.
Thuyết pháp Ba-la-nại.
Nhập diệt Câu-thi-la…
Hình ảnh lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni theo truyền thuyết của Phật Giáo Bắc Tông…

Bồ Tát Quảng Đức thiêu thân – Đối chiếu qua kinh điển Nam Tông & Bắc Tông

Ngày nay, sau hơn bốn thập niên trôi qua, vẫn còn có một số người thắc mắc: Động lực nào thúc đẩy Ngài đã hành động như thế và sự việc tự thiêu như vậy có trái với pháp và luật của Phật không, có vi phạm giới luật không và có đi ngược lại giáo lý Trung Đạo không?…

Biểu đồ truyền thừa các Thiền phái Phật Giáo

Biểu đồ phân chia các bộ phái sau khi Phật nhập diệt và truyền thừa các tông phái Phật Giáo trên thế giới…