Bậc Tung Bay: Băng đầu gối

1.  Băng đầu gối Cách băng: (Hình 1: Băng bằng băng y tế; Hình 2: Băng bằng khăn; Hình 3: Cách xếp khăn để băng; Hình 4: Vết thương được băng bằng khăn).    2.  Cách dùng thuốc đỏ : –   Thuốc đỏ là loại khử trùng bằng vết thương nhẹ như trầy da, chảy máu … –   Muốn dùng thuốc đỏ em nên dùng một ít bông gòn, nhúng thuốc bôi lên vết thương một cách nhẹ nhàng. (Chú thích: Hiện nay hầu như không…