Triết lý Cây Tre

Chúng ta là dân Việt Nam, đã bao đời sống gắn liền với cây tre. Hãy như cây tre, gắn bó trọn đời, không chia rẻ, không xúc phạm, không lăng nhục, không bóc lột, không phản bội, không phân biệt; yêu thương kính trọng nhau, thì em ơi! Mỗi hơi thở, mỗi bước chân sẽ nở hoa nhân cách phẩm hạnh, cuộc đời sẽ hạnh lạc và hạnh phúc biết bao…