Hồ sơ Pháp Nạn: Tiếp tục bắt bớ Phật Tử Huế – Đà Nẵng trong ngày Hòa Thượng Quảng Đức tự thiêu (Công điện của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam ngày 12.6.1963)

Một báo cáo rằng các vụ bắt giữ vẫn tiếp tục vào ngày 11 tháng 6 tại Đà Nẵng và Huế. Tôi nghĩ sẽ là điều đáng tiếc nhất nếu chính quyền trả thù những người tham gia vào các cuộc biểu tình gần đây…

Nguồn gốc và hình tướng Quỷ Dạ Xoa

Trong tín niệm Phật Giáo, Dạ Xoa / Yaksha là loài quỷ ở trên mặt đất hoặc trong hư không, dùng oai thế não hại người, hoặc dùng oai thế giữ gìn Chánh Pháp; là một trong 8 bộ chúng…