♫ Đừng Ai Bỏ Cuộc – Khúc hát sinh hoạt “Bên Lề Hội Thảo” Ủy Viên – Phụ Tá Ủy Viên Ngành Đồng GĐPTVN toàn quốc 2021

ĐỪNG AI BỎ CUỘC. Sáng tác: Huynh Trưởng NGUYÊN ĐỊNH – BỬU ẤN.
Khúc hát trong sinh hoạt Bên Lề Hội Thảo Ủy Viên – Phụ Tá Ủy Viên Oanh Vũ Nam/Nữ toàn quốc Gia Đình Phật Tử Việt Nam ngày 17/4/2021 tại Tu Viện Quảng Đức, Sài Gòn, Việt Nam…