Cái thùng nứt

Ở đời ai cũng có khuyết điểm của mình, thế nhưng nếu bạn biết sử dụng cái điểm yếu đó vào đúng việc đúng mục đích thì đôi khi, chính cái “vết nứt” đó lại trở thành công cụ hữu ích cho mình, cho đời. Hãy sử dụng những gì mình có một cách thiện xão, dù đấy là sự vụng về của mình trong 1 việc gì đó… Không ai là vô dụng cả, chỉ tại tâm ta bất lực và không rộng mở mà thôi