Châm ngôn Gia Đình Phật Tử

Châm Ngôn của Gia Đình Phật Tử Việt Nam là: Bi – Trí – Dũng (Chương thứ I, điều 3, Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam)…