Một số thông tin đặc biệt trên thế giới cầu nguyện & chia sẻ về sự kiện Thiền Sư Thích Nhất Hạnh viên tịch

Hành trạng suốt cuộc đời của Thiền sư là sự thể hiện của một vị Bồ-tát vì sự bình yên trong tâm hồn mọi người trên thế giới và sự hòa giải, chữa lành của cộng đồng. Sự thực hành tuyệt vời của Đại sư sẽ trở thành tiêu chuẩn mẫu mực của cuộc sống của người dân trên toàn thế giới…

Tin buồn

Xót xa nhận được ai tín từ cao nguyên Lâm Viên khấp báo:
Bào Đệ của anh QUẢNG CHUYÊN – LÊ NGỌC CẢM
Thành viên Website Thư Viện GĐPT Online
Là Phật Tử LÊ NGỌC TÌNH Pháp Danh NGUYÊN CHÍ
Đã thất lộc lúc 19 giờ ngày 8 tháng 12 ÂL Canh Thìn (19.01.2013)…

Phân ưu cùng Tang gia HT Quảng Dũng Hồ Chí Cường

Nhận được hung tin:
Thân Mẫu
Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam
QUẢNG DŨNG – HỒ CHÍ CƯỜNG
Vừa tạ thế lúc 14 giờ 45′ ngày 27 tháng 08 năm 2012
Tại tại Fortworth, Texas, Hoa Kỳ
>>>Xem tiếp thông tin…