Ly cà-phê trên tường

Chứng kiến tất cả sự việc lúc người phục vụ tháo một mảnh giấy trên tường và bỏ nó vào thùng rác, giờ thì chúng tôi không còn ngạc nhiên nữa – sự việc đã rất rõ ràng. Sự tôn trọng tuyệt vời dành cho người nghèo được thể hiện bởi các cư dân ở thị trấn này đã làm đôi mắt chúng tôi đẫm lệ…