Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh NK 2012-2016

Vào lúc 8 giờ 00 ngày 11.03.2012 tại Tổ Đình Phước Khánh (đường Hùng Vương, thành phố Cam Ranh -Việt Nam) đã khai mạc Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2012–2016…