Bậc Tung Bay: Ôn tất cả dấu đi đường – Thực hành đánh dấu

Học ôn các dấu, đánh dấu bằng phấn, cây, đá. I.  Phần lý thuvết : Dấu đi đường hay dấu lối đi là cách làm dấu bằng ký hiệu, theo đó người ta tìm đường đi, hướng dẫn lối để đi. 1.  Sự lợi ích : –   Phát triển sự chú ý, gợi lên khiếu xét đoán, óc quan sát. –   Làm sống dậy trí tò mò, óc xét đoán, biết suy nghĩ, lý luận để khỏi lầm lạc khi quan sát dấu lối đi. 2.  Cách đánh dấu…