Đề nghị đổi mới cách đánh giá trong tổ chức GĐPT

Chủ đề đi sâu về việc nghiên cứu các hình thức nhận thức của con người, các yêu cầu và cách thức ra đề kiểm tra đánh giá áp dụng trong GĐPT. Có thể những điều tôi đưa ra là nhận thức chủ quan, tuy nhiên mong anh chị em cùng nhau phân tích, đánh giá và góp ý chân thành…