♫ Tưởng niệm Yến Phi

Nhạc phẩm TƯỞNG NIỆM YẾN PHI – Nhạc & lời: Hằng Vang – Thể loại: Nhạc trình diễn. Tưởng niệm Thánh Tử Đạo Nguyên Thường – Đào Thị Yến Phi, Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Nhạc và lời: Hằng Vang.

Tiểu sử Thánh Tử Đạo Nguyên Thường ĐÀO THỊ YẾN PHI

Hằng năm đến ngày 24 tháng chạp âm lịch, toàn dân Việt nói chung và Phật Tử Việt Nam nói riêng sẽ hồi tưởng và nhắc lại những phút thiêng liêng anh dũng mà nữ Huynh Trưởng GĐPTVN Nguyên Thường – Đào Thị Yến Phi bừng sáng ngời và sống mãi trong từng trang Giáo sử…