Browsing: diễn đàn

Thuyết giảng - Pháp thoại
0

Nếu muốn phát huy tâm thức thì phải hội đủ nhiều nguyên nhân và điều kiện nội tâm, tương tự như một trạm không gian đòi hỏi sự hợp tác của nhiều thế hệ bác học nhằm phân tích và thử nghiệm thật tỉ mỉ các thành phần tạo ra trạm không gian ấy…

Chuyện đạo
4

… Ngọn lửa tuệ giác đã bùng lên trong vòng tròn – vòng tròn bất diệt của Gia Đình Phật Tử Việt Nam – đã xua đi màn đêm và giá lạnh của những tháng ngày giao mùa nơi miền Đông Nam Bộ….