Đề nghị "đình chỉ sinh hoạt" GĐPT Thuận Thành???

Vào tháng 11/2011 tại GĐPT Thuận Thành (Đà Nẵng – Việt Nam) đã xãy ra 1 sự kiện gây quan ngại cho Lam Viên – cả GĐPT Truyền thống lẫn Phân Ban GĐPT – vì sự vụ có nguy cơ tạo thành một tiền lệ xấu trở lại sau nhiều năm những việc làm sai chánh pháp tương tự bị phản ứng và phê phán dữ dội nên đã đi vào quên lãng không ai dám ngang nhiên tiếp tục. Thế rồi mới đây, biến động này lại một lần nữa dấy lên…