Nhà cầm quyền xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam hủy hoại tài sản tinh thần và vật chất của Gia Đình Phật Tử

Đây là một hành động lặp lại sự kiện “triệt hạ cờ Phật Giáo” bởi công điện 9195 thời Ngô triều trong ngày Phật Đản PL.2507, gây nên Pháp Nạn 1963 và cuộc chính biến 1.11.1963 chăng? Hay đây là hành động tiếp tay cho ngoại xâm, gây rối loạn hậu phương trong nước để kẻ xâm lăng thừa cơ chiếm đất, chiếm biển và gây hấn ngoài kia?…