Phong trào Du Ca Việt Nam

Phong trào Du Ca (Duca) Việt Nam được thành lập năm 1966, được chính thức cấp phép hoạt động từ ngày 24.1.1969 tại miền nam Việt Nam, cùng lúc với phong trào làm công tác cộng đồng; công tác xã hội của sinh viên, học sinh Nam Việt Nam…