Đại hội Huynh Trưởng GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu NK 2012-2016

Vào lúc 8 giờ 00 ngày 19/2/2012, GĐPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT toàn tỉnh nhiệm kỳ 2012-2016 dưới sự chứng minh của chư tôn đức Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Tỉnh và chủ tọa của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN (Quốc Nội) cùng với sự tham dự của 200 Huynh Trưởng Đại Biểu chính thức và…