Suy nghĩ về hướng giáo dục đạo Phật cho tuổi trẻ

Là ảo tưởng khi nói rằng, chúng ta chỉ tập họp tuổi trẻ để dạy đạo, không cần biết cái gì khác nữa. Nói thế chẳng khác nào lùa những con nai con vào một chỗ để cho cọp dữ dễ dàng thao túng…

Con đường giáo dục của Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Dạy trường Đại học dễ hơn dạy trong Gia Đình Phật Tử. Giáo dục từ thanh niên dễ hơn, trong Gia Đình Phật Tử thì có thanh niên, thiếu niên, còn dạy đồng niên còn khó hơn nữa. Ở phương Tây, giáo viên dạy Đại học ít hơn người dạy Mầm non…

Phương pháp giáo dục trong Gia Đình Phật Tử – HT. Thích Minh Châu

Đạo Phật đứng về phương diện cải tạo tâm tánh độc ác trở nên thuần lương, có thể gọi là một phương pháp giáo dục. Gia Đình Phật Tử dựa trên căn bản giáo pháp ấy để đào tạo thanh, thiếu niên…