Browsing: hương

Vườn thơ
0


Kiên tâm trọn kiếp với lam tình
Trì chí ươm mầm đức huệ sinh
Định tỉnh thấy đời như huyễn mộng
Lực hùng nối tiếp ánh quang minh.

Vườn thơ
0

Cơn gió lạnh thổi về run chiếc lá
Mang tin buồn bóng cả ngã về tây
Khói hương trầm cao vút chín tầng mây
Nguyện đưa Giác Linh thầy an tịnh độ.
Tám mươi năm khoác từ y cứu khổ
Cõi ta bà đạo ngộ bước chân không…

Phong tục - Tập quán
0

Theo lịch sử ghi lại, việc thắp hương (đốt nhang) bắt nguồn từ khoảng năm 3700 BC [trước TL] – cách đây khoảng 5700 năm – từ nước Ấn Độ. Đến năm 618 AD vào đời nhà Tần mới có một vị Tăng đem hương trầm qua Trung Hoa, từ đó hình thức thắp hương phát triển mạnh mẽ và hưng thịnh nhất vào đời nhà Minh, sau đó được phổ biến đến khắp các nước láng giềng…