Browsing: HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG để làm gì ???

Chuyện Gia Đình Phật Tử
0

Vì những cảm tưởng trong bài viết xuất phát từ Hội Thảo HT cấp Tín Toàn Quốc (2010) và cũng vì bản thân người viết mới chỉ là 1 “HT cấp Tín già đời” nên dù mạo muội đánh liều cũng chỉ xin dám đứng ở đúng vị trí cấp bậc để đưa ra hí luận, không to gan bạo phổi “nói leo” qua những lĩnh vực khác hay cấp khác…