Browsing: https://lh6.googleusercontent.com/-1igCjsEHzdg/TwmRo6o1vqI/AAAAAAAAFoU/KqShjl7RfzY/s100/TaoQuan_04.gif

Cổ tích - Ngụ ngôn
0

Sau một hồi lâu suy nghĩ, Diêm Vương cho ba người hóa thành ba ông bếp (ông đầu rau) để cho họ khỏi ngày nào lìa nhau và để cho ngọn lửa nồng nàn luôn đốt nóng tình yêu của họ. Đồng thời, vua còn phong cho họ chức Táo Quân trông nom từng bếp một, nghĩa là từng gia đình một trên trần thế để mãi mãi không bị đói khát mà phải vướng vào thảm cảnh như kiếp trước…