Thư kêu gọi Lam Viên Gia Đình Phật Tử

Vào mùa xuân Tân Mão anh chị em thấy xuất hiện trên mạng GĐPT có hình ảnh vũ khúc “Cành Mai Vừa Nở” nhạc của Đức Quảng. Hình ảnh vui tươi sống động của mùa xuân do 6 cánh chim lam chúng ta thể hiện vậy mà 1 trong 6 cánh chim ấy sắp phải chia xa chúng ta mãi mãi…

Văn thư kêu gọi cứu trợ đồng bào nạn nhân lũ lụt

Văn thư số 11.089/HDTƯ/TB ngày 24/10/2011 của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN tại Quốc Nội v/v Kêu gọi cứu trợ đồng bào nạn nhân bảo lụt.