Về giới cấm: Không được ca hát, xem nghe ca hát & không say đắm trong âm điệu

Trong kinh và luật có nói rằng các vị tu sĩ xuất gia và các vị cư sĩ tại gia tự nguyện tập sự xuất gia qua việc thọ Bát Quan Trai Giới cần tránh xa việc xem nghe ca hát và tự mình ca hát…