Lễ Phật Đản năm 1963 tại Huế

Bài này được trích dịch từ quyển Vietnamesische Lehrjahre (Những năm dạy học tại Việt Nam) với tên tác giả Georg W. Alsheimer, bút hiệu của Bác sĩ người Đức Erich Wulff. Bác sỹ Wulff dạy tại trường Đại học Y khoa Huế 1961-1967…