Truyện tranh 10 Đại Đệ Tử Phật – Ngài Ma-ha Ca-diếp

Kính giới thiệu đến Qúy bạn đọc trọn bộ truyện tranh Thập Đại Đệ Tử đức Phật Thích Ca Mâu Ni gồm 10 bài nối tiếp nhau.

Tổ Thiền Tông thứ I (Sơ Tổ Thiền Tông Ấn Độ): Ma-ha-ca-diếp

Ngài dòng Bà-la-môn (Brahmana) ở nước Ma-kiệt-đà, cha tên Ẩm-trạch, mẹ tên Hương-chí. Thuở bé, Ngài dung nghi trang nhã, toàn thân màu vàng, ánh sáng chiếu rất xa…