Hành trình chết chóc của "Chó Nhập Khẩu"

Các nhà hoạt động cho biết, các tên trộm chó thà nộp phạt rồi tái phạm còn hơn là bỏ nghề. Họ không hề hoạt động đơn lẻ, mà được giật dây bởi cả một tập đoàn mafia. Tổ chức này, theo ông Wiek, thường kiếm được gần 2 triệu USD mỗi năm nhờ việc buôn bán chó…