Phỏng vấn một con mèo

Loài người có thể chế tạo các siêu máy tính. Có thể đưa nhau lên sao Hỏa hoặc làm ra các tàu vũ trụ bay với vận tốc ánh sáng, nhưng một sự nghiệp có vẻ đơn giản như diệt chuột họ cũng không làm dứt điểm được, nếu như trong nhận thức của họ cứ mãi mãi tin và giao việc đó cho mỗi loài mèo…

Những mẹo nhỏ để học ảo thuật thành công

Một số trò ảo thuật cần sự phức tạp đến nỗi thật khó biết hiệu ứng là gì và cái gì dẫn tới hiệu ứng. Ý ở đây là khi xem hướng dẫn mà bạn vẫn không hiểu đang làm gì. Vì vậy, đây là một số mẹo nhỏ cho việc học tập ảo thuật hiệu quả hơn…