Điếu tang Cụ bà Thân Mẫu HT Nguyễn Quang Mai

Kính điếu Hương Linh cụ bà NGUYỄN THỊ DOÁI – Pháp Danh TRUNG HÀO.

  • Thân Mẫu Huynh Trưởng Quảng Mẫn NGUYỄN QUANG MAI.
  • Nhạc Mẫu Huynh Trưởng Không Chiếu NGUYỄN THỊ HẠNH HOA.
  • Tổ Mẫu Huynh Trưởng Trung Diệu NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG.
  • Tổ Mẫu Huynh Trưởng Trung Thuận NGUYỄN THỊ TỪ HIẾU.
  • Tằng Tổ Mẫu các Đoàn Sinh GĐPT trong Tang quyến.

Tin buồn

BAN BIÊN TẬP THƯ VIỆN GĐPT ONLINE và Gia Đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin:
Phật Tử thọ Ưu Bà Di giới Pháp danh TRUNG HÀO – Thế danh NGUYỄN THỊ DOÁI. Sinh năm Đinh Mão (1927). Nguyên quán: Làng Phú Liêu, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Đã tạ thế lúc 14 giờ 30 phút ngày 23.5.2012 (Nhằm ngày mồng 3 tháng 4 nhuần năm Nhâm Thìn). Hưởng thọ 86 tuổi…