Browsing: pháp nạn 1963

PHẬT ĐẢN
0

Bài này được trích dịch từ quyển Vietnamesische Lehrjahre (Những năm dạy học tại Việt Nam) với tên tác giả Georg W. Alsheimer, bút hiệu của Bác sĩ người Đức Erich Wulff. Bác sỹ Wulff dạy tại trường Đại học Y khoa Huế 1961-1967…

Tranh đấu sử Phật Giáo Việt Nam
0

Lời BBT: Trong mục này chúng tôi sẽ cố công sưu tập những hình ảnh cũ trong suốt những thời kỳ Pháp Nạn của Phật Giáo Việt Nam và sẽ cập nhật vào mỗi khi có được để bạn đọc làm tài liệu. Riêng việc chú thích ảnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Tuy nhiên, vì là hình ảnh mang tính chất lịch sử (và đương nhiên rất nhạy cảm) nên…