Những “nhà sư robot”

“Nhà sư robot” có thể tự động tụng kinh Phật và đánh trống mokusho bất cứ khi nào có tín đồ vào chánh điện. Các robot thủ công này ban đầu đã làm hoảng sợ các Phật Tử của ngôi chùa và thậm chí còn làm một tên trộm đang cố gắng ăn cắp tiền công đức sợ hãi bỏ đi!…