Trại Tuyết Sơn: Sổ tay Đầu Đàn

 Sổ tay Đầu Đàn ( không phải sổ sinh hoạt ) là một quyển sổ ghi lại tiến trình của Đàn mình. Một quyển sổ nhỏ gọn, luôn luôn được để trong xách tay của Đầu Đàn. Em có thể mua quyển sổ 320 trang, bìa sổ cứng, bọc lại thật đẹp, có thể vẽ con chim Đàn em lên bìa cho đẹp. Em tuần tự chia sổ ra nhiều phần như sau và ghi : –   Tên Đàn. –   Ngày sinh nhật Đàn. –   Châm ngôn…