Browsing: Tường thuật: Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Tại Hoa Kỳ – Kỳ IX – NK 2012-2016

Đại Hội GĐPT
1

Đại hội Huynh Trưởng Toàn Quốc GĐPTVN Tại Hoa Kỳ đã được khai diễn lúc 20g00 tối ngày 4 tháng 4 năm 2012 tại 2 địa điểm: Hội trường Khách sạn Courtyard Marriott và chùa Năng Nhơn, thành phố Milpitas, California, Hoa Kỳ….
… Bất cứ Đại Hội nào, Trại huấn luyện nào, giây phút chia tay cũng thật là bùi ngùi, xúc động. Bao nổi buồn, luyến tiếc, thương thương, nhớ nhớ… lặng lẽ hòa theo dòng nước mắt…