Bậc Chân Cứng: Em tập đánh chuông mõ

I. Chuẩn bị : Mượn bộ chuông mõ nhỏ ở chùa. II. Giờ học : 1.  Em nghe : Chuông mõ giúp cho buổi lễ Phật, tụng kinh được nghiêm trang, đều đặn và tạo được sự thành kính, thanh tịnh. Muốn đạt được ý nghĩa trên cần phải đánh chuông mõ thật đúng cách. a.  Trước khi lễ : Hai đoàn sinh được chỉ định thủ sẵn chuông mõ vào chánh điện lau chùi, dọn dẹp bàn thờ Phật, Bồ Tát, Tổ cho sạch sẽ và…