Bậc Tung Bay: Lều 2 mái – Xây tổ Đàn

Trại có rất nhiều hình thức, thực hiện với nhiều vật liệu khác nhau. Đối với oanh vũ, các em chỉ cần làm quen với 2 dạng : lều 2 mái và xây tổ đàn. A.  LỀU TRẠI : 1.  Chuẩn bị : –   Lều may sẵn hay 2 tấm tăng, vải bạt 2 gậy 1,4 m hoặc l,6m. –   6 cọc ngắn ( 25cm đến 35 cm ), 4 dây ngắn ( mỗi sợi l,2m ), 2 dây dài ( 2,5m trở lên ).1 –   1…