Đại Việt Sử Ký Toàn Thư – Trọn bộ

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là một thành tựu của nền văn hóa Đại Việt. Nó là một công trình biên soạn lịch sử đồ sộ của nhiều nhà sử học nổi tiếng của nước ta, từ Lê Văn Hưu đời Trần, qua Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, đến Phạm Công Trứ, Lê Hy đời Lê…

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Quá trình biên soạn & tác giả

Bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư còn lại đến ngày nay là một bộ Quốc Sử lớn, có giá trị, lần đầu tiên được khắc in toàn bộ và công bố vào năm Đinh Sửu, niên hiệu Chính Hòa thứ 18, triều Lê Hy Tông, tức năm 1697…

Ai là tác giả huy hiệu Hoa Sen Trắng và bài ca Dây Thân Ái?

…không ngờ huy hiệu Hoa Sen lại được phổ biến khắp toàn quốc, nhất là miền Trung. Từ chùa chiền, đình miếu, hay trụ sở các Hội Phật Học, cho đến các quan tài cũng trang trí hình hoa sen đó. Cũng trong thời gian trên, bài hát Dây Thân Ái ra đời cùng với nhiều bài hát khác…